Rock

9 comments

    User
    Kajizahn 18.08.2019 Reply
    3 ก.ค - เวลา น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา Missing: Album).

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *